در دنیای امروز رسانه ها و شبکه های اجتماعی جنبه های مهمی از یک برنامه بازاریابی را شامل می شوند. بنابراین، مهم است که آنها به طور یکپارچه در خدمت اهداف اصلی سازمان قرار گیرند. نویسنده این کتاب کوشیده است تکنیک های دیجیتال مارکتینگ را با استراتژی کسب و کار و تکنیک های سنتی بازاریابی نظیر ۷P بازاریابی، نیروهای پنج گانه پورتر، چرخه ارزش مشتری و … تلفیق کند، تا به این ترتیب بتوان بهترین استراتژی را برای یک کسب و کار در عصر حاضر اتخاذ کرد.

در این کتاب نویسنده سعی می کند به جای ارائه یک راه حل جامع برای همه مدل های کسب و کار، گستره وسیعی از استراتژی های بازاریابی آنلاین را در قالب مورد کاوی، نمودار، تصاویر و چک لیست ها آموزش و ارائه دهد. در کتاب “استراتژی بازاریابی دیجیتال” شما با طیف وسیعی از مطالب مهم این حوزه نظیر محدوده های اصلی دیجیتال مارکتینگ، چگونگی تنظیم بودجه و پیشبینی های آن برای کمپین های بازاریابی آنلاین، شخصی سازی کمپین های آنلاین، ارائه خدمات در قالب دیجیتال، تجربه مخاطب، استراتژی محتوا، چگونگی اندازه گیری و اجرای کمپین های شبکه های مجازی و نحوه سازماندهی و ارائه یک برنامه بازاریابی دیجیتال آشنا می شوید.

نام کتاب:

استراتژی بازاریابی دیجیتال

نام لاتین:

Digital Marketing Strategy

An Integrated Approach to Online Marketing

نویسنده:

Simon Kingsnorth

سال چاپ:

2016

انتشارات:

Kogan Page