توضیح

کتاب بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

نام کتاب:

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

نام لاتین:

Social Media Marketing

A Strategic Approach

نویسنده:

Melissa S. Barker

ملیسا اس. بارکر

مترجم:

دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

دکتر پدرام بهیار

سال چاپ:

2017

1398

انتشارات: