توضیح

کتاب بهینه‌سازی موتور جستجو

نام کتاب:

بهینه‌سازی موتور جستجو

راهنمای تصویری بازاریابی اینترنتی موثر

نام لاتین:

Search Engine Otimization

Your Visual Blueprint for Effective Internet Marketing

نویسنده:

Kristopher B. Jones

سال چاپ:

2010

انتشارات:

Wiley