کتاب “بازاریابی ایمیلی به زبان آدمیزاد” از مجموعه کتاب های For Dummies است که به ساده ترین و قابل فهم ترین روش مطالب مربوط به بازاریابی ایمیلی، تکنیک ها و راه حل های مناسب را برای اینکار ارائه می دهد.

نویسنده کوشیده است با استفاده از مثال های متعدد در بخش های مختلف کتاب راهکارهای ساده ایمیل مارکتینگ را آموزش دهد.

نام کتاب:

بازاریابی ایمیلی به زبان آدمیزاد

نام لاتین:

Email Marketing For Dummies

For Dummies Series

نویسنده:

John Arnold

سال چاپ:

2007

انتشارات:

For Dummies