بازاریابی ایمیلی از قدیم یکی از روش‌های کاربردی دیجیتال مارکتینگ بوده است. کتاب بازاریابی ایمیلی، از مجموعه محبوب کتاب‌های یک ساعت در روز است. این کتاب مسیر درست طراحی یک کمپین موفق ایمیلی را از نقطه شروع، یعنی ایده بازاریابی ایمیلی تا ارسال و مدیریت بازاریابی ایمیلی و نحوه اندازه‌گیری و ردیابی نتایج آن ترسیم می‌کند.

مطالعات موردی، راهنمای مرحله به مرحله، چک‌لیست‌ها، آزمون‌ها و آموزش‌های مفید این کتاب می‌تواند راه‌گشای ما در ایجاد، مدیریت و توسعه بازاریابی ایمیلی باشد. یادگیری اصول اولیه بازاریابی ایمیلی، در کنار استفاده از ابزارهای مختلف در این نوع بازاریابی، این کتاب را نسبت به کتاب‌های مشابه متمایز کرده است.

نام کتاب:

بازاریابی ایمیلی (1 ساعت در روز)

نام لاتین:

Email Marketing

An Hour a Day

نویسنده:

Jeanniey Mullen – David Daniels

سال چاپ:

2009

انتشارات:

Wiley