توضیح

کتاب بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

نام کتاب:

بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی

انستیتو ای مارکتینگ

نام لاتین:

Social Media Marketing Fundamentals

نویسنده:

eMarketing Institute

انستیتو ای مارکتینگ

مترجم:

دکتر نگین سنگری

مژگان کمپانی

فاطمه صابریان

سال چاپ:

2017

1398

انتشارات: