روش تبلیغاتی پرداخت هزینه به ازای کلیک رشد فزاینده‌ای در تبلیغات دیجیتال، در سال‌های اخیر داشته است. بازاریابان دیجیتال و مدیران تبلیغات همواره به دنبال یک دستورالعمل گام به گام، عملی و کامل در ایجاد کمپین‌های PPC  هستند.

این کتاب که از مجموعه کتاب‌های محبوب یک ساعت در روز است به شما کمک می‌کند تا با برنامه‌ریزی، توسعه، پیاده‌سازی، مدیریت و نظارت در این نوع تبلیغات آشنا شده، تا بتوانید در کمپین‌های تبلیغاتی خود فعالیت مناسب و مورد قبولی را انجام دهید. در این کتاب این نوع تبلیغات به طور کامل توضیح داده می‌شود، مواردی نظیر نحوه انجام تحقیقات درباره کلمات کلیدی، ساختار کمپین‌ها، تنظیمات کمپین‌ها، مدل‌های مختلف نگارش تبلیغات، نحوه محاسبه قیمت، ایجاد، توسعه و آزمایش صفحات فرود و موارد دیگری که در تبلیغات کلیکی مهم است.

نام کتاب:

بازاریابی موتورهای جستجو (روش پرداخت هزینه بر مبنای تعداد کلیک)

نام لاتین:

Pay-Per-Click Search Engine Marketing

An Hour a Day

نویسنده:

David Szetela – Joseph Kerschbaum

سال چاپ:

2010

انتشارات:

Wiley