کتاب “توسعه مدرن وب” به بررسی رویکردهای جدید در حوزه معماری وب، طراحی وب و تجربه مخاطب در آن می پردازد.

این کتاب رویکردی علمی و عملی مبتنی بر تجربه کاربر را برای برنامه ریزی، طراخی و ایجاد راه حل های پویای وب ارائه می دهد. کتاب کاملا در این زمینه تخصصی بوده و خواندن آن یادگیری مباحثی چون Domain Driven Design، معماری پشتیبانی و نیز طراحی تجربه کاربری مناسب برای طراحان و برنامه نویسان حوزه وب را به دنبال دارد.

نویسنده کوشیده است راهنمای جامعی در خصوص انتخاب تکنولوژی های مخصوص و اجرایی برای طراحی و توسعه تجربه کاربری شامل Mobile Friendly بودن و نیز Responsive بودن وب ارائه دهد.

بیشتر مباحث این کتاب برای تکنولوژی های شرکت مایکروسافت در طراحی و برنامه نویسی وب نظیر ASP.NET، SignalR، و نیز تکنولوژی های دیگری مانند AJAX، JSON، JQuery کاربردی است. با استفاده ازین تکنیک ها شما می توانید به سرعت راه حل های ویژه و کاربری برای ایجاد یک تجربه کاربری پیشرفته و در عین حال امروزی را بیاموزید و به کار ببندید.

نام کتاب:

توسعه مدرن وب

نام لاتین:

Modern Web Development

Understanding domains, technologies, and user experience

نویسنده:

Dino Esposito

سال چاپ:

2016

انتشارات:

Microsoft Press