04 آبان 1400
  04 آبان 1400
0
0

تیم راهبردی یوزتک

دکتر احسان متشرعی

مدیرعامل

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وحید ناصحی‌فر

مشاور عالی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی