16 آذر 1402
  16 آذر 1402
0
0

تیم راهبردی یوزتک

دکتر احسان متشرعی

مدیرعامل

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وحید ناصحی‌فر

مشاور عالی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی