توضیح

کتاب بازاریابی دیجیتال

نام کتاب:

بازاریابی دیجیتال

اولین راهنمای تخصصی بازاریابی آنلاین

نام لاتین:

Digital Marketing

The Bible

نویسنده:

Riley Reive

رایلی ریو

مترجم:

میلاد ممتاز آزاد

سال چاپ:

2017

1397

انتشارات: